Xác nhận Bằng độc quyền sáng chế

Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục sở hữu Trí tuệ đã cấp Bằng độc quyền sáng chế cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Ngọc với tên sáng chế: Hợp chất Diepoxylignan và phương pháp chiết hợp chất này ra khỏi rễ cây Hoàn Ngọc.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN

Scroll To Top